Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Tematske brošure in priročniki

Značilnosti in učinki mladinskega dela: pregled relevantne znanstvene in strokovne literature (2020)
Zavod Movit je konec maja 2020 izdal publikacijo Značilnosti in učinki mladinskega dela: pregled relevantne znanstvene in strokovne literature, avtorjev prof. dr. Tomaža Deželana in asist. mag. Nine Vombergar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Izšla je v slovenščini in v angleščini (v prevodu Josha Roccia). Gre za dopolnjeno publikacijo izdano v 2019 pod naslovom Miti in resnice o mladinskem delu: učinki lokalnega mladinskega dela. Publikacija je pregled literature o tem, kaj je mladinsko delo in kateri so njegovi učinki. Mladinsko delo avtorja opredelita skozi njegove značilnosti, akterje, prostore, kjer se izvaja, cilje, ranljive skupine in kakovost. Nato identificirata vrsto učinkov mladinskega dela, ki jih kategorizirata v učinke na osebnostne lastnosti posameznika, učinke na profesionalne značilnosti posameznika, neposreden učinek na skupnost in učinek na gospodarsko okolje. Publikacija predstavlja dragocen vir podatkov in argumentov za vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z zagovorništvom mladinskega dela.

Miti in resnice o mladinskem delu (2019)
Zavod Movit je novembra 2019 izdal publikacijo Miti in resnice o mladinskem delu: učinki lokalnega mladinskega dela, avtorjev izr. prof. dr. Tomaža Deželana in asist. mag. Nine Vombergar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Publikacija je pregled literature o tem, kaj je mladinsko delo in kateri so njegovi učinki. Mladinsko delo avtorja opredelita skozi njegove značilnosti, akterje, prostore, kjer se izvaja, cilje, ranljive skupine in kakovost. Nato identificirata vrsto učinkov mladinskega dela, ki jih kategorizirata v učinke na osebnostne lastnosti posameznika, učinke na profesionalne značilnosti posameznika, neposreden učinek na skupnost in učinek na gospodarsko okolje.

Učinek+, načrtovanje učinkov v projektih mobilnosti (2019)
Priloga: Delovni listi Učinek +

Namen priročnika je podpreti prijavitelje in izvajalce projektov pri načrtovanju in zagotavljanju ustreznih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov projektov, ki se izvajajo v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Pripravljen je tako, da bralca spodbudi k razmisleku o različnih dimenzijah učinkov, pri tem pa naj se ne pozabi na vizijo in poslanstvo organizacije ter že dosežene rezultate preteklih projektov oz. aktivnosti.

Labirint iz krize, zbornik prispevkov in priporočil (2019)
Mladinske delavke in delavci se pri svojem delu pogosto znajdejo sredi krizne situacije, ki je posledica stiske mladega človeka, prostovoljca ali udeleženca v programih organizacije. »Kaj naj naredim? Kako se naj obnašam? Kako naj podprem mladega človeka in kako naj ob tem poskrbim tudi zase?« so vprašanja, ki si jih zastavljajo. Predlagati nekaj namigov, veliko navdiha in dosti možnosti za mreženje so bili nameni enodnevnega dogodka Labirint iz krize, ki smo ga organizirali 19. oktobra 2018. Želeli smo, da sadovi dogodka ostanejo trajni v pisni obliki in na voljo širši javnosti, zato smo pripravili zbornik, v katerem so združeni prispevki sodelujočih na dogodku in zaključki, ki so jih skupaj oblikovali udeleženci in udeleženke srečanja.

Guidebook for Firestarters and Daredevils (2017)
Publikacija temelji na rezultatih dveh dogodkov, in sicer mednarodnega foruma ME TOO – Conversations on social inclusion in mednarodnega seminarja Cross-sectoral cooperation as a key to inclusion, ki smo ju gostili v letu 2015 oz. 2017 v Ljubljani. Eden od zaključkov je bil, da medsektorsko sodelovanje zahteva veliko trdega dela, ki pa obrodi kakovostne projekte. S to publikacijo vam želimo olajšati korake do medsektorskega povezovanja z namenom vključevanja, predstaviti dobre prakse in vas korak za korakom voditi skozi proces. 

Evropska strategija usposabljanj na področju mladine (2017) 
Strategija zasleduje šest ciljev z namenom razvoja kakovostnega mladinskega dela v Evropi preko krepitve zmogljivosti. Za vsakega od ciljev strategija zastavlja nabor ukrepov, ki jih je potrebno izvesti.

Cherry on the Cake ali kako kakovostno načrtovati mladinsko izmenjavo (2014) (English version
Publikacijo je zastavljena kot razmišljanje o pogostih vprašanjih, s katerimi se srečujejo mladi ter mladinski delavci in voditelji v času od ideje do zaključka projekta mladinske izmenjave. Razvrščena je v sklope, ki se povezujejo z obdobji projektnega dela, posebej pa so izpostavljeni koncepti, ki predstavljajo ključni okvir za mednarodno mladinsko delo v okviru izmenjav. 

European Youth Capital and its link to EU Youth Policy (2013)
Naziv Evropska prestolnica mladih podeljuje Evropski mladinski forum, krovna evropska mladinska struktura, ki jo sestavlja 100 nacionalnih mladinskih svetov in mednarodnih nevladnih organizacij. V publikaciji so predstavljene izkušnje 4 mest, ki so že bili nosilci naziva, in kako je moč povezati lokalno mladinsko politiko z evropsko.

Vodnik po Youthpassu (2012)
Youthpass je orodje, s katerim lahko udeleženci programa Erasmus'+: Mladi v akciji opišejo, kaj so storili in pokažejo, kaj so se naučili. V publikaciji je podrobneje predstavljeno, kako se lahko Youthpass uporablja in kakšni so različne koraki, potrebni, da čim bolje izkoristite svoje priložnosti, ki jih ponuja program.

Seznam publikacij in brošur, ki so bile izdane pred letom 2012:

Mladinsko delo
Youth work: Enhancing youth employability? (2011)

Evropska prostovoljska služba
Vzlet evropske prostovoljne službe: namigi za pošiljajoče organizacije (2011)
EVS XXL: priročnik za koordinatorje evropske prostovoljne službe (2010)
Mentorji v projektih Evropske prostovoljne službe (2006)

Informiranje mladih
Youth information as a base for youth participation (2010)
Evropske informacije in mladi (2007)

Mladinska politika
Prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine (2010)

Participacija mladih
Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega dela (2009)
Evropsko državljanstvo (2007)

Neformalno učenje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji (2009)
Neformalno učenje v kontekstu mladinskega dela (2007)
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (2006)

Drugo
Inštruktor: priročnik za inštruktorje v mladinskih pobudah (2010)
Samo za drzne: program Mladi v akciji in vključevanje mladih z manj priložnostmi (2009)
Dajmo mladim zagon: priročnik za izvajalce mladinskih pobud (2008)
Bodi prihodnost. Bodi Evropa. Dialog ob  evropskem tednu mladih 2008 (2008)
Varnost in zaščita otrok in mladostnikov pri izvajanju mednarodnih projektov mladinskih izmenjav (2006)
Dajmo mladim zagon: mladinsko delo in pomen mladinske politike EU (2006)

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih